Sonneruplund.dk

     
  English version
     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
     
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
 
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
     
 

Beskæring af æbletræer
De vigtigste grunde til at beskære æbletræer i private haver er:
1. At forme træet så det bliver et smukt træ.
2. At sikre flest mulige vandrette grene, idet det er på vandrette grene, der dannes flest blomsterknopper.
3. At sikre at der kommer lys ind i midten af træer, så der også kan dannes frugter her.
4. At sikre en passende størrelse på træet.
5. At få fjernet visne og syge grene.

Træer på de svageste grundstammer er der ikke grund til at beskære ud over at sikre, at træet får en smuk facon. Jo kraftigere grundstammen er, jo mere behov er der for beskæring, dels for at sikre lys til centrum af træet og dels for at begrænse træets størrelse.

Nyplantede træer (ikke de svageste grundstammer), kan med fordel beskæres således, at de formes med 3 til 4 hovedgrene. Ca. 1/3 af hovedgrenene fjernes over en knop der vender udad – bort fra centrum. På den måde får man lagt grunden til et harmonisk træ, samtidigt med at man sikre at roden kan skaffe næring nok til det nyplantede træs krone. Herefter vil der ikke være behov for beskæring før træet bliver for tæt, eller der opstår problemer med krydsende grene.

Ved moderne frugttræer på grundstammerne MM106 og M7 handler det mere om udtynding end om egentlig beskæring. De grene man ønsker at fjerne, skal klippes over ved basis eller i forbindelse med større sidegrene. Ved grenens udspring er der en krans eller krave omkring grenen. Grenkraven gemmer på grenens sårhelingsberedskab. Det er vigtigt, at kraven bevares intakt. Skæres den bort, kan såret ikke hele. Skæres for langt fra kraven, er der også problemer. Så kan arvævet nemlig ikke vokse hele vejen ud over den tilbageblivende grenstab, og såret lukker ikke. Derfor er det vigtigt at følge grenkraven, når man beskærer.

På træer, der er for voldsomt beskåret, ses ofte kraftige lodrette skud - kaldet vanskud. De bør fjernes, så de ikke skygger. Hvis man er tidligt ude, kan man gnide dem af med hånden. Er de blevet for stærke, må de rives eller klippes af.

Det gælder for ethvert beskæringsarbejde, at man skal bruge rent, skarpt værktøj, så snitfladen bliver så jævn som muligt og dermed levner sygdomsangreb mindst mulig indfaldsport.

Æbletræer kan beskæres hele året rundt. Ved beskæring om sommeren bliver genvæksten mindst. I gamle dage sagde man, at det var bedst om foråret, men al forskning afviser dette. Hvis man skærer i frugttræet om foråret, netop som det er ved at gøre sig klar til at sætte blade og blomster, kan man skade træet.

Kronetræet
I private haver dyrkes de fleste træer som kronetræer med tre til fire gennemgående hovedgrene. Det giver det smukkeste og mest ”naturligt” udseende træ.

Espaliertræet
Espaliering er en særlig form for formning af træet, som kræver regelmæssigt beskæring.
I en lille have giver smalle espalierer plads til flere frugttræer. Og i større haver kan de fungere som levende skillevægge. Uanset havens størrelse har de espalierede frugttræer flere fordele, som også er med til at opveje den tid, man bruger på beskæring. Frugterne får masser af sol og modnes bedre. Høsten bliver lettere, da frugten ikke skal hentes ned fra en høj trækrone.
Til espaliering, skal man vælge træer der ikke gror for kraftigt. Ønsker man kraftigt voksende sorter, skal man sikre, at de er podede på svagtvoksende grundstammer. Svagt voksende sorter som discovery, james grieve, rød aroma eller rød ananas er velegnede som espaliertræer.
Når et træ espalieres, ønsker man at styre grenenes vækstretning. Der er derfor behov for solid støtte. En sydvendt mur er perfekt, hvis man forsyner den med trælister eller plasticbelagte wirer, som træets grene kan bindes fast til. Her får frugterne masser af sol og varme – ikke mindst fordi muren lagrer varmen og afgiver den, længe efter at solen er gået ned.
Skal træerne danne en fritstående væg i haven, skal man lave et støttesystem af stolper, der forbindes med lister, wirer eller armeringsnet. Listerne skal placeres, så der er cirka 50 cm fra jorden til den nederste liste og cirka 35-45 cm mellem de efterfølgende.
Planter man flere træer ved siden af hinanden, er 2-3 meter en fornuftig afstand. Så kan træerne gro 1-1,5 meter ud til hver side - og danne et tæt og smukt espalier.

Spindeltræet
Et spindeltræ har form som et juletræ med en kraftig midterstamme og vandrette sidegrene i en spiral omkring stammen. Det fylder ikke ret meget, det er nemt at høste, og formen giver gode vilkår for frugtudviklingen. Det bruges i moderne frugtplantager.

Søjletræet
Søjleæbletræer er udviklede æblesorter, der har en væksform med en midterstamme, hvor frugterne afsættes på sporer på stammen. Der kommer ingen eller kun få sidegrene. Beskæringen består i at skære evt. sidegrene tilbage. Søjleæbletræer er udviklet til dem, der ønsker små æbletræer, der kan dyrkes i potter, spande eller krukker.

Knæk grene på frugtræer
Forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet, er kommet frem til, at man kan forøge frugtsætningen på frugttræer ved at knække grenene på spindeltræer. Den bedste form, et spindeltræ kan have, er én gennemgående hovedstamme og tyndere sidegrene så vinkelret ud fra stammen som muligt. Grene på et træ stræber indbyrdes for at komme op i lyset på hinandens bekostning. Når grenene gror ind mellem hinanden, skaber de selv skygge, som hæmmer dannelsen af blomsterknopper og derved frugt. For at få vandrette grene kan man knække grenene tæt inde ved stammen. Det skal foregå i det tidlige forår, når safterne i træet stiger. Det får såret til at hele hurtigt.
Man har målt udbyttet på pæretræer, hvor knække-metoden gav op til 50 procent større udbytte. Men metoden kan også anvendes på æble-, kirsebær- og blommetræer.

 
     
 
 
     
 
 
     
     
     
     
   
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støt denne hjemmeside